niedziela, 20 czerwca, 2021

Warszawa dostanie miliony. Na badania transportu

Urząd miasta otrzymał ze środków europejskich 9 mln zł na projekt pt. „Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe”. Projekt obejmuje realizację prac studyjnych, dokumentacji i analiz związanych z rozbudową sieci multimodalnego transportu publicznego.

fot. metro.waw.pl

Założenia projektu to również usprawnienie połączeń pomiędzy węzłami przesiadkowymi transportu dalekobieżnego w oparciu o sieć metra, dzięki utworzeniu brakujących połączeń i udogodnień komunikacyjnych. W ramach trzech zadań do połowy 2023 roku opracowane zostaną: studium rozwoju systemu metra w Warszawie – analiza wariantów przebiegu i określenie docelowego układu sieci metra, dokumentacja przedprojektowa oraz projekty budowlane dla stacji Plac Konstytucji oraz Muranów wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, analiza możliwych wariantów połączenia stacji metra Centrum linii M1 z dworcem Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna, studium techniczne linii metra M3 wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie – Etap I – PRAGA, studium techniczne budowy multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa – Wschód.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy