wtorek, 3 sierpnia, 2021

Niższe czynsze? „Pomoc w czasie pandemii”

„Zmieniają się zasady najmu lokalu użytkowych, które rozszerzają zakres obniżek czynszu. To wsparcie dla najemców w czasie pandemii koronawirusa” –  poinformował Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. Nowe rozporządzenie, zmieniające zasady najmu, poszerza możliwość obniżek czynszu najemcom miejskich lokali użytkowych.

fot. ODH

„Od 17 lipca obowiązuje zarządzenie Prezydenta M. St.  Warszawy nr 947/2020 zmieniające zasady najmu lokali użytkowych. Rozszerza ono możliwość udzielenia wsparcia najemcom miejskich lokali użytkowych poprzez obniżki czynszu. Miasto będzie mogło obniżyć czynsz, gdy z powodu ograniczeń, nakazów lub zakazów wprowadzonych przez rząd dochody najemcy spadną lub będzie on musiał zamknąć lokal. Okres obniżki będzie przedłużony o 30 dni od dnia zniesienia ograniczeń, nakazów lub zakazów, jeśli kondycja finansowa najemcy nie wróci jeszcze do normy, a płatności wnoszone są za dany miesiąc z góry. W takich przypadkach najemca będzie mógł skorzystać z obniżki nawet, jeśli zrobił to już w okresie ostatnich 5 lat. Od marca 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ponad 3000 warszawskich przedsiębiorców na łączną kwotę 20 mln zł. Druga zmiana dotyczy wprowadzenia poręczenia przez inny podmiot kaucji, która może zastąpić wpłatę na konto wynajmującego. Podmiot poręczający musi spełnić szereg warunków. Najemca lokalu w przypadku skorzystania z takiej pomocy nie blokuje sobie pieniędzy, które będzie mógł przeznaczyć na rozwój swojej działalności” – opisuje.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy