środa, 1 grudnia, 2021

Iile zarobił przeciętny warszawiak. Dane, które branże zyskały, a które nie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu w stolicy wyniosło 7106,83 zł. Było o 8,4 proc. wyższe niż we wrześniu 2020 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. W porównaniu do poprzedniego miesiąca płace wzrosły o 0,9 proc. W porównaniu z sierpniem największy  wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcji administrowanie i działalność wspierająca (o 3,8 proc.). Zyskali zatrudnieni w transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,6 proc.). W przemyśle wynagrodzneia wzrosły  o 1.8 proc. W obsłudze rynku nieruchomości  o 1,5 proc. Więcej zarobili zatrudnieni w branżach zakwaterowanie i gastronomia (o 0,6 proc.), budownictwo oraz handel; naprawa samochodów (po 0,1 proc.). Spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,2 proc.). O 0,04 proc. mniej zarobili też informatycy i pracownicy branży komunikacyjnej.`

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy