wtorek, 4 października, 2022

Radni z Ursynowa chcą pomagać uchodźcom z Afganistanu

Interpelację w sprawie pomocy uchodźcom z Afganistanu złożyli radni Ursynowa: Magdalena Rogozińska i Paweł Lenarczyk. Radni zaproponowali stworzenie rozwiązania systemowego dla powyższych osób, obejmującego w szczególności: wsparcie tłumaczy, opiekę urzędnika miejskiego w sprawach urzędowych, dedykowanie doradcy zawodowego, który pomoże odnaleźć się tym osobom na rynku pracy, wsparcie psychologa dla osób, które doświadczyły traumatycznych przeżyć w swoim kraju, wsparcie Biura Edukacji dla dzieci uchodźców przy znalezieniu szkoły i adaptacji w niej oraz zaplanowanie w budżecie na następny rok środków finansowych na pomoc uchodźcom.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy