wtorek, 3 sierpnia, 2021

Taksówki dla niepełnosprawnych

W ramach pilotażowej akcji urząd miasta podpisał umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu.

fot. Freeimages.com, z dj. iustr.

Zryczałtowana opłata wyniesie 15 zł za przejazd taksówką w jedną stronę do 30 km na terenie Warszawy i do 20 km poza granicami miasta. Z przejazdów taksówkami będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami: posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, intelektualnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym, posiadający ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej oraz osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach.

Polecamy