niedziela, 22 maja, 2022

Nieczystości w Wiśle. Znana przyczyna wielkiej katastrofy?!!!

Błędy sprzed lat były przyczyną  awarii kolektorów ściekowych pod Wisłą w Warszawie – wynika z badań, prowadzonych przez naukowców z Politechniki Krakowskiej.  Badania trwały ponad rok.

Awaria systemów przesyłowych pod Wisłą, która doprowadziła do wycieku nieczystości do rzeki w sierpniu 2020 roku, była jedną z poważniejszych katastrof w mieście w ostatnich latach. Trwały dyskusje, czy przyczyną są błędy władz Warszawy, czy może jest to przypadek. Były też teorie, że za wszystko odpowiadają poprzednicy obecnego prezydenta Rafała Trzaskowskiego, przede wszystkim  Hanna Gronkiewicz-Waltz. Teraz zakończyły się trwające ponad rok badania przyczyn awarii z sierpnia 2020 roku. Ekspertyza Politechniki Krakowskiej jako przyczynę wskazuje błąd w pierwotnym projekcie budowy układu przesyłowego. Polegał on na braku zaprojektowania odpowiedniego drenażu. Drenaż taki pozwoliłby na odprowadzanie nadmiaru wody i ścieków z przestrzeni otaczającej rurociągi. To z kolei uniemożliwiłoby osiągnięcie niebezpiecznego dla instalacji ciśnienia zewnętrznego generowanego ciśnieniem z rurociągu syfonu. W ocenie ekspertów błędem projektowym było przyjęcie założenia o stuprocentowej szczelności rurociągów.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy