niedziela, 22 maja, 2022

Madonna z Dzieciątkiem Paola Uccella na Zamku Królewskim

Od 25 stycznia w Zamku Królewskim zagości wypożyczona z kolekcji prywatnej Madonna z Dzieciątkiem Paola Uccella. Jednego z najznamienitszych przedstawicieli włoskiego quattrocento. Obraz będzie eksponowany w sąsiedztwie dzieł czterech innych włoskich mistrzów z okresu średniowiecza i wczesnego renesansu. Paolowi Uccellowi towarzyszyć będą: Taddeo Gaddi, Rossello di Jacopo Franchi, Pietro Lorenzetti, Andrea di Nerio, Rossello di Jacopo Franchi. Dzieła te również pochodzą z zamkowej kolekcji. Pokaz obrazu Uccella wpisze się w dłuższy cykl spotkań z arcydziełami europejskiego malarstwa. W najbliższych latach będzie się on odbywał pod hasłem Arcydzieła na Zamku.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy