wtorek, 7 grudnia, 2021

W Warszawie jest mniej mieszkańców, większe bezrobocie

W stolicy zmniejszyła się liczba mieszkańców. Wzrosło bezrobocie – wynika z danych statystycznych.

W Warszawie mieszka mniej ludzi niż rok temu. Jest tez ujemny przyrost naturalny. Według stanu na 30 czerwca w Warszawie mieszkało 1792718 (milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemnaście osób). To o 861 mniej niż przed rokiem – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. Osoby poniżej 25 lat stanowiły 23,6 proc. ogółu, a w wieku 65 lat i więcej – 21,1 proc. Przyrost naturalny na 1000 osób był ujemny. Wyniósł -3,03 proc. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 osób było dodatnie i wyniosło 1,42.

Niestety, w Warszawie wzrasta bezrobocie. Jak wynika z danych statystycznych, 30 września w Warszawie stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 1,9 proc. Była wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,1 p. proc. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 25707, z czego 48,3 proc. stanowiły kobiety. Bez prawa do zasiłku było 88,1 proc. zarejestrowanych bezrobotnych. Bezrobotni zarejestrowani dotychczas niepracujący stanowili 8,7 proc.

(Warszawski Serwis Prasowy)

 

Polecamy