niedziela, 24 października, 2021

Nie żyje dr Jerzy Targalski. Znany orientalista i sowietolog, publicysta. Miał 69 lat

Po ciężkiej chorobie zmarł w Warszawie dr Jerzy Targalski (Józef Darski). Orientalista, sowietolog, publicysta.  Miał  69  lat.

Jerzy Targalski urodził się 18 lipca 1952 roku. W młodości na krótko wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (co do dziś wykorzystywali jego przeciwnicy), potem jednak nie tylko wystąpił z partii, ale też działał w demokratycznej – antykomunistycznej opozycji. Był jednym z założycieli i liderów Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, redaktorem pisma „Niepodległość”. Współpracował z niepodległościowymi organizacjami  w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Był wybitnym sowietologiem, badał i opisywał techniki manipulacji sowieckich służb specjalnych.

W latach 80. i 90. Przebywał na emigracji we Francji. Współpracował z najważniejszymi wydawnictwami emigracyjnymi: „Kontaktem”, paryską „Kulturą”, Radiem Wolna Europa. Publikował jako Józef Darski.

Zajmował się naukowo problematyką przemian ustrojowych w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a zwłaszcza rolą, jaką w tych przemianach odegrały służby specjalne. W swoich wypowiedziach publicznych wielokrotnie zwracał uwagę na zagrożenia wynikające ze zbyt dużej roli funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz Wojskowych Służb Informacyjnych i jej tajnych współpracowników w życiu politycznym i gospodarczym Polski po 1989 roku. Był zwolennikiem lustracji i dekomunizacji. Współautorem cyklu „Resortowe dzieci”.

Był wykładowcą  Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarł po ciężkiej chorobie, 19 września 2021 roku.

Polecamy