poniedziałek, 26 lipca, 2021

Trwa zagospodarowywanie Dolinki Służewieckiej

„Zagospodarowujemy wybrane obszary Parku Dolinka Służewska – realizujemy pomysły mieszkańców jednocześnie dbając o cenną przyrodę nad Potokiem Służewieckim” -informuje Zarząd Zieleni.

fot. Adrian Grycuk/By Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80090501

„Prowadzone obecnie przez warszawski Zarząd Zieleni inwestycje w Parku Dolinka Służewska są realizacjami 3 zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z naszymi szczegółowymi wytycznymi proekologicznymi, które uwzględniliśmy już na etapie zamówienia przetargowego, projekty zakładają ochronę najcenniejszych przyrodniczo obszarów Dolinki, adaptację i ochronę istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia, wpływające pozytywnie na różnorodność biologiczną parku” – opisuje.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy