sobota, 20 kwietnia, 2024

Miliony na wsparcie aktywności seniorów

Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – poinformował Urząd Wojewódzki Województwa Mazowieckiego. W środę ogłoszony został konkurs na podział środków w programie. Termin składania ofert upływa 31 stycznia.

fot. mat. pras. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

– Seniorzy są jednym z najważniejszych filarów naszego społeczeństwa. Cieszę się, że dzięki programowi Aktywności Społecznej Osób Starszych miejsc powstawania wspólnot i aktywizacji seniorów będzie jeszcze więcej – mówił Konstanty Radziwłł, Wojewoda Mazowiecki. Wziął on udział w spotkaniu z seniorami w Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej. W spotkaniu brała też między innymi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. 

Jak przypomina w komunikacie Urząd Wojewódzki, ASOS, czyli Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 powstał po to, by wspierać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów.

Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Co ważne, za wkład własny uznaje się zarówno wkład finansowy, jak i osobowy. Budżet programu na rok 2020, podobnie jak w latach poprzednich, to 40 mln zł.

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych. Uwaga, dotyczy to podmiotów, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Jak i kiedy złożyć ofertę?

Termin składania ofert: od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2020.mpips.gov.pl/. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać przez Generator Ofert do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.

W sumie w latach 2016-2019 w całej Polsce w ramach Programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami. W województwie mazowieckim w latach 2016-2019 z projektów sfinansowanych w ramach Programu ASOS skorzystało około 183 tys. osób – w tym ok. 20 tys. osób z niepełnosprawnościami. Wartość dofinansowanych projektów to 26,4 mln zł.

(informacja prasowa MUW, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie)

REKLAMA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

WIĘCEJ

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img