sobota, 20 kwietnia, 2024

Ptasia grypa na Mazowszu. Sprawdź czy, i co Ci grozi. Jak się chronić przed wirusem?

Problem grypy ptaków występuje na świecie od wielu lat – informuje Główny Inspektor Sanitarny. Grypa ptaków jest chorobą zakaźną zwierząt wywoływaną przez wirusy grypy. Zdarzają się jednakże przypadki kiedy wirusy grypy ptaków przekraczają barierę gatunkową i są zdolne do zarażenia człowieka. Dotychczas przypadki takie dotyczyły głównie terenów Azji i Afryki o niskim i bardzo niskim poziomie higienyczytamy w komunikacie GIS.

fot. Freeimages.com zdj. ilustr.


Z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie lubelskim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi. To oznacza, że ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje.

Polskie służby podejmują działania, które ograniczają do minimum dalsze rozprzestrzenianie się wirusa grypy A/H5N8/ w stadach hodowlanych. Dotychczas podjęte środki ochronne polegają na jak najszybszym: wykryciu nawet niewielkich ognisk grypy i likwidacji zakażonego drobiu. Działania osób, mających bezpośrednią styczność z chorym drobiem w trakcie jego uboju, transportu, utylizacji a także sprzątających kurniki odbywają się w pełnym zabezpieczeniu w środki ochrony indywidualnej i pod nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Wiadomo, że wirusy grypy mogą zmieniać swoje cechy. Dlatego też, aby mieć pewność, że unikniemy ryzyka zakażenia wirusem grypy ptaków, należy przestrzegać zaleceń wydawanych lokalnie przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a ponadto:
• dopilnować, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania,
• nie dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, ani ubitego drobiu; dopilnować, aby nie robiły tego dzieci,
• myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnować, aby robiły to także dzieci,
• nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj niepoddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 °C,
• myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze),
• pamiętać, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy,
• pamiętać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi.
Zawsze należy pamiętać o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie, co zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem powikłań choroby!

Główny Inspektor Sanitarny
Jarosław Pinkas

(Komunikat GIS, mat. pras. )

REKLAMA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

WIĘCEJ

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img