sobota, 20 kwietnia, 2024

Warszawiacy o wycince drzew. Zbadano, co sądzą

 Mieszkańcy Warszawy różnorodnie oceniają zasadność wycinki drzew, zależnie od rodzaju inwestycji. Potwierdzają to wyniki nowego sondażu – informuje urząd miasta.

fot. ODH

80 proc. warszawianek i warszawiaków uważa, że budowa infrastruktury przeciwpowodziowej uzasadnia wycinkę drzew, przy czym 34 proc. zadeklarowało, że „zdecydowanie tak”, a 46 proc. – że „raczej tak”. Tylko 18 proc. uczestników sondażu stwierdziło, że budowa infrastruktury przeciwpowodziowej nie uzasadnia wycinki. Podobny rozkład opinii mieszkańców Warszawy widać także w przypadku rozwoju infrastruktury transportu publicznego. Aż 73 proc. respondentów stwierdziło, że budowa metra, tramwaju czy linii kolejowej uzasadnia ścinanie drzew. Przeciwnego zdania było 25 proc. uczestników sondażu. Nieco mniejszy, ale wciąż znaczący odsetek mieszkańców Warszawy (66 proc.) uważa, że budowa nowej instytucji użyteczności publicznej – takiej jak szpital czy szkoła – uzasadnia wycinkę. Tu odmiennego zdania było 31 proc. respondentów – wyliczają urzędnicy. Sondaż pokazuje jednocześnie, że zieleń jest dla mieszkańców Warszawy bardzo ważna. Przykładowo, 60 proc. mieszkańców Warszawy uważa, że budowa nowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej nie uzasadnia wycinki drzew (38 proc. „raczej nie”, 22 proc. „zdecydowanie nie”). Jeszcze bardziej stanowcze są opinie w przypadku inwestycji komercyjnych (np. budowa siedzib firm, obiektów usługowych): aż 88 proc. respondentów stwierdziło, że nie stanowią one uzasadnienia dla wycinania drzew. W przypadku budowy nowych ulic głosy warszawiaków są niemal po równo podzielone: praktycznie tyle samo warszawiaków uważa, że budowa nowej drogi uzasadnia wycinkę lub, że nie uzasadnia (różnica mniejsza niż błąd statystyczny) – dodają.

(Warszawski Serwis Prasowy) 

REKLAMA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

WIĘCEJ

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img