środa, 17 kwietnia, 2024

Wzrosło zatrudnienie i pensje w warszawskich firmach

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 r. było o 1,9 proc. wyższe niż przed rokiem – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. Z kolei przeciętne płace brutto wzrosły o 4,2 proc. wynika ze statystyk.

fot. Marcin Rolicki/freeimages,co

W porównaniu z październikiem 2019 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano ?w sekcjach: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 1,2 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 1,1 proc.), przemysł (o 1,0 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 0,9 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,5 proc.), transport i gospodarka magazynowa ?(o 0,3 proc.), informacja i komunikacja (o 0,2 proc.). Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach budownictwo (o 0,3 proc.) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 0,1 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 r. wyniosło 6453,56 zł i było o 4,2 proc. wyższe niż w listopadzie 2018 r. – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie. W porównaniu z październikiem 2019 r. spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił ?w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 15,9 proc.), budownictwo (o 8,4 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,8 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,3 proc.). Natomiast wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: przemysł ?(o 2,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 1,7 proc.), administrowanie i działalność wspierająca ?(o 1,6 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,6 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,3 proc.), informacja i komunikacja (o 0,2 proc.).

(Warszawski Serwis Prasowy)

REKLAMA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

WIĘCEJ

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img