2 lutego – ostatni dzień z kolędami. Ofiarowanie Pańskie, Matki Bożej Gromnicznej. Ważne święto katolików

MUSISZ PRZECZYTAĆ

2 lutego w Kościele katolickim przypada święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia wspominane jest ofiarowanie małego Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej. W kościele święci się też świece zwane gromnicami.  W niektórych rejonach święto nazywane jest dniem Symeona, na pamiątkę starca, który rozpoznał w Jezusie mesjasza. W polskiej tradycji to ostatni dzień, w którym śpiewa się kolędy (choć czas Bożego Narodzenia skończył się kilka tygodni wcześniej). 2 lutego to także ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego.

Święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane też świętem Oczyszczenia Maryi Panny, bądź Matki Bożej Gromnicznej obchodzone jest na pamiątkę opisanego w Ewangelii ofiarowania Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej. Każdy pierworodny żydowski chłopiec, 40 dni po narodzeniu miał być w Świątyni ofiarowany Bogu. Ofiarowano parę synogarlic lub 2 młode gołębie. Podczas ofiarowania starzec Symeon mówi, że teraz, gdy ujrzał Dziecię może już umrzeć, zapowiada też mękę i wielkość Jezusa. Na Zachodzie przeżywano to święto jako czas wyzwolenia się kobiety z dziedzictwa grzechu Ewy. W polskiej tradycji to symboliczny koniec okresu śpiewania kolęd. Tego dnia przypada święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. To święto obchodzone jest na pamiątkę ofiarowania Jezusa w świątyni 40 dni po Jego Narodzeniu. W nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego święto zwane jest Oczyszczeniem Najświętszej Maryi Panny (w 40. dzień od Narodzenia Jezusa), czym nawiązywano do święta spotkania i święta oczyszczenia w tradycji starotestamentalnej i chrześcijańskiej. Wg tradycji w dniu Matki Bożej Gromnicznej do Kościołów wierni przychodzą ze świecami, zwanymi gromnicami. Świece te były dawniej zapalane podczas burzy, miały chronić od piorunów. Przez lata palono też je w chwili czyjejś śmierci. Formalnie okres Bożego Narodzenia skończył się w dniu Chrztu Pańskiego, jednak według tradycji do 2-go lutego w kościołach śpiewane są kolędy, w niektórych świątyniach wciąż można podziwiać bożonarodzeniowe szopki. Ten czas kończy się 2-go lutego.

(az, źródło: NTW, Wikipedia)

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img