środa, 17 kwietnia, 2024

8,5 miliona na żłobki. Stołeczny ratusz informuje o konkursie

Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz rozwoju metropolii warszawskiej, mogą już starać się o środki na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech -poinformował Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. 

fot. Freeimages.com

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, we współpracy z m.st. Warszawą, ogłosił właśnie konkurs, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym. Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów działających w Warszawie oraz 39 gminach sąsiadujących ze stolicą.

Jak podają urzędnicy możliwe jest uzyskanie dofinasowania na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna. Dotacją mogą być objęte m.in. wydatki na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, wyposażenie, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenie personelu, wyżywienie i pobyt dzieci. Stworzenie nowych miejsc opieki umożliwi powrót do pracy osobom po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 – czytamy w komunikacie. 

 

REKLAMA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

WIĘCEJ

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img