czwartek, 5 sierpnia, 2021

Tarcza antykryzysowa – zakończony nabór wniosków

10 czerwca został zakończony nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej – informuje urząd pracy. Urzędnicy nie przyjmują już wniosków opisanych w: art. 15 zzb (PSZ-DKWP) (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID019), art. 15 zzc (PSZ-DKDG) (dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników), art. 15 zzd (PSZ-PKDG) (niskooprocentowana pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy), art. 15 zzda (PSZ-PKDO) (pożyczka dla organizacji pozarządowych),art. 15 zze (PSZ-DKWO) (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych) i art. 15 zze2 (PSZ-DKWK) (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej).

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy