środa, 23 czerwca, 2021

W ciągu dekady o 50 proc. spadło bezrobocie

W latach 2010-2019 liczba bezrobotnych w województwie mazowieckim zmniejszyła się o 48,3 proc. – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie.

Wśród bezrobotnych niezmiennie najliczniejsze są grupy osób najsłabiej wykształconych. Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym stanowiły łącznie około połowy zarejestrowanych bezrobotnych. Stałą zmianą w strukturze bezrobotnych według wieku jest malejący udział osób najmłodszych (24 lata i mniej) – z 19,9 proc. w 2010 r. do 11,3 proc. dziewięć lat później.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy