Święto, które zniósł towarzysz Gomułka. Znów błyszczy pełnym blaskiem

MUSISZ PRZECZYTAĆ

  6 stycznia przypada Święto Trzech Króli,czyli Uroczystość Objawienia Pańskiego. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim. Z  kolei we wschodnich Kościołach katolickich i prawosławiu 6 stycznia obchodzone jest Boże Narodzenie.

(Tekst archiwalny, przypominamy w ramach dzisiejszego święta)

Trzej Królowie, zwani też Trzema Mędrcami ze Wschodu po ukazaniu się im Gwiazdy Betlejemskiej przybyli oddać cześć nowonarodzonemu Jezusowi. Przynieśli Mu cenne dary – mirrę, kadzidło i złoto. Według chrześcijańskiej tradycji goście Zbawiciela nosili imiona Kacper, Melchior i Baltazar.

Znak, że mieszkają tu chrześcijanie

Na pamiątkę tego wydarzenia w Kościele Katolickim 6 stycznia obchodzi się Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Wierni zobowiązani są do uczestnictwa w uroczystej Mszy Św. Podczas nabożeństwa święcona jest kreda, którą na naszych drzwiach piszemy litery C+M+B, lub K+M+B i datę bieżącego roku (np. 2020). Litery K+M+B wynikają z błędnego tłumaczenia. W powszechnym mniemaniu chodzi o inicjały trzech królów. Faktycznie słowa CMB oznaczają najprawdopodobniej Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi). Św. Augustyn tłumaczy je jako Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu). Niezależnie od interpretacji napis na drzwiach jest znakiem, że w mieszkaniu bądź domu mieszkają chrześcijanie.  I, że na przykład chcą przyjąć przybywającego po kolędzie księdza. Na ziemiach polskich zwyczaj święcenia kredy i znakowania nią drzwi przyjął się w XVIII wieku.

Przez setki lat obchodzone, w PRL zniesione

Przez setki lat święto Trzech Króli należało do najważniejszych, pełniło ważną rolę w świadomości Polaków. W roku 1960 Władysław Gomułka, w ramach walki z Kościołem zniósł dzień wolny 6 stycznia. Przez dziesiątki lat było jedynym obowiązkowym świętem kościelnym. Czyli takim, podczas którego katolik musi uczestniczyć we mszy świętej), które jednocześnie nie było dniem wolnym od pracy. Święto ustawowo przywrócono dopiero w roku 2010. Po wielu latach Trzech Króli znów zyskuje na znaczeniu. W odbiorze społecznym, w hierarchii świąt kościelnych jest tak samo ważne od wieków). Podczas gdy Wigilia i pierwszy dzień Świąt to czas rodzinnych spotkań, 6 stycznia, kończący okres Bożego Narodzenia coraz częściej staje się czasem spotkań z przyjaciółmi.

Andrzej Maksymowicz (Telegraf24, 2013)

- Advertisement -spot_img