piątek, 1 grudnia, 2023

Stypendium szkolne do 15 września. Zasiłek przez cały rok

MUSISZ PRZECZYTAĆ

Od 1 do 15 września będzie można ubiegać się o stypendium szkolne, natomiast zasiłek szkolny przyznawany jest przez cały rok – informuje urząd miasta. Stypendium szkolne m.st. Warszawy ma przysłużyć się wyrównaniu szans edukacyjnych młodych warszawiaków. Przyznane środki mogą zostać przeznaczone na dodatkowe zajęcia edukacyjne np. kursy językowe, brakujące podręczniki, lektury, encyklopedie, czy zakup sprzętów tj.: tablet, komputer, laptop. Za miejskie pieniądze można kupić także bilety miesięczne lub kwartalne na komunikację miejską. Wsparcie finansowe otrzymają rodziny, w których dochód netto nie przekracza 528 złotych na osobę. O jednorazowy zasiłek szkolny można ubiegać się przez cały rok. Pomoc finansową otrzyma każdy uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej np.: niskim dochodem na osobę w rodzinie, wielodzietnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką chorobą, alkoholizmem, narkomanią lub nagłym zdarzeniem losowym. Wysokość zasiłku szkolnego nie przekracza 620 złotych.

(Warszawski Serwis Prasowy)

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img