wtorek, 4 października, 2022

MPWiK: W latach 2021-2024 taryfa za wodę i ścieki bez zmian

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie utrzymuje dotychczasową taryfę za wodę i ścieki na lata 2021-2024. „Taryfa została zatwierdzona w trybie tzw. milczącej zgody. Stało się tak wobec braku rozpatrzenia przez Wody Polskie wniosków taryfowych złożonych przez MPWiK w ustawowym terminie. Jednocześnie wobec bezprzedmiotowości dalszego postępowania, pełnomocnicy Spółki wnieśli o stwierdzenie nieważności dwóch decyzji dotyczących wniosków taryfowych wydanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej” – informuje miejska spółka.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy