Psy, koty, nietoperze, jeże. Gołębie, kaczki i wrony. Jakie zwierzaki odławiano?

MUSISZ PRZECZYTAĆ

Blisko dziesięciu tysiącom zwierząt pomógł w 2019 roku ekopatrol Straży Miejskiej. Ratowano ptaki, gady i ssaki.

fot. strazmiejska.waw.pl

W trakcie interwencji podjętych w 2019 roku ekopatrol udzielił pomocy 9 965 zwierzętom – 50,5 proc. z nich stanowiły ptaki, 47 proc. – ssaki i 2,5 – proc. gady. Wśród ssaków najwięcej było psów (2272), kotów (1393), nietoperzy (371) i jeży (324). Wśród ptaków najwięcej było gołębi (2377), kaczek (635), wron (562). Wśród gadów – najwięcej było żółwi (29), zaskrońców (22), zdarzały się kraby, skolopendry, agamy brodate, gekony.

(Warszawski Serwis Prasowy) 

- Advertisement -spot_img