60 milionów złotych na rozwój szkół we Włochach

MUSISZ PRZECZYTAĆ

Na terenie Włoch znajduje się łącznie 21 miejskich szkół i przedszkoli, do których uczęszcza 6,8 tys. uczniów. W związku z dynamicznym rozwojem dzielnicy w najbliższym czasie na inwestycje oświatowe miasto przeznaczy łącznie ponad 60 mln zł. Zaplanowano: modernizację i rozbudowę przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej (koszt realizacji blisko 8 mln zł). W ramach inwestycji powstaną: 4 nowe sale do zajęć, pomieszczenia socjalne dla pracowników przedszkola, pomieszczenia techniczne, nowy plac zabaw – stara część placówki jest gruntownie remontowana; kompleksową termomodernizacją Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej (obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowo– budowlana); budowę hali namiotowej na terenie Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej (przewidywany koszt realizacji 800 tys. zł); budowę 6-oodziałowego przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków z zapleczem socjalnym i technicznym oraz zagospodarowaniem terenu o kubaturze ok. 7 tys. m.sz. Przewidywany koszt realizacji to ok. 12 mln zł – informuje urząd miasta.

(Warszawski Serwis Prasowy)

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img