niedziela, 3 marca, 2024

Od poniedziałku otwarte warszawskie przedszkola

Na ten dzień czekało wiele rodzin. Od poniedziałku, 18 maja otwarte zostaną warszawskie żłobki i przedszkola!

fot. Pixabay zdj. ilustr.

W poniedziałek, 18 maja, zostaną otwarte stołeczne żłobki i przedszkola. Miasto opracowało procedury i instrukcje mające zapewnić maksimum bezpieczeństwa maluchom, rodzicom i personelowi. Jak informuje stołeczny ratusz, otwarcie placówek było ogromną operacją logistyczną i finansową. Warszawa kupiła blisko 3 mln par rękawiczek, ponad 210 tys. maseczek jednorazowych i ponad 120 tys. maseczek wielorazowego użytku, ponad 21 tys. przyłbic i ponad 3,5 tys. fartuchów. A przed otwarciem placówek zdezynfekowano tereny w pobliżu przedszkoli i żłobków, włączając w to także place zabaw – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Jakie są zasady funkcjonowania przedszkoli i żłobków?

Zgodnie z wytycznymi rządowymi w jednej grupie w przedszkolu lub żłobku będzie maksymalnie 12 dzieci (przy zapewnieniu 4 m² powierzchni na jedno dziecko). Z sal usunięto już wszystkie zabawki i sprzęty, których nie da się zdezynfekować. A dzieci nie będą mogły przynosić ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek. Przyjęcia do grup będą się odbywały tylko w określonych godzinach. Zdrowe osoby, przyprowadzające i odprowadzające dzieci, będą musiały przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. W przestrzeni wspólnej rodzice będą mogli przebywać przy zachowaniu co najmniej 2 m dystansu. Ponadto, czas pobytu rodziców będzie ograniczony do niezbędnego minimum – rodzice powinni jak najszybciej przekazać lub odebrać dziecko, nie spacerować po placówce i nie prowadzić rozmów telefonicznych. Sale będą wietrzone co godzinę, a dzieci będą pilnowane, aby często myły ręce (m.in. przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza). Place zabaw były dezynfekowane, a dzieci będą z nich korzystały wyłącznie w małych grupach. W  przedszkolach i żłobkach nie będzie żadnych zajęć dodatkowych ani imprez okolicznościowych. Pracownicy będą codziennie przeprowadzali krótki wywiad z osobami przyprowadzającymi dzieci (najlepiej, gdyby były to te same osoby). Maluchom będzie mierzona temperatura. Dziecko nie zostanie przyjęte do placówki, jeśli ma podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C), pracownik zaobserwuje u niego katar, kaszel, kichanie.

 

Na podstawie przeprowadzonych przez miasto ankiet wśród ponad 70 tys. rodzin chęć oddania dzieci do przedszkoli zgłosiło 24 proc. rodzin, a do żłobków – 34 proc. Oznacza to, że do żłobków trafi ok. 2,8 tys. maluchów, a do przedszkoli ok. 14 tys. dzieci. Zgodnie z rekomendacją rządu w pierwszej kolejności do placówek będą przyjmowane dzieci osób, które walczą z epidemią (służba medyczna, służby mundurowe) oraz pracowników sektora opieki nad dziećmi i przedsiębiorstw, których działalność jest związana z przeciwdziałaniem COVID-19.

(źródło: UM Warszawa)

 

 

 

REKLAMA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

WIĘCEJ

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img