poniedziałek, 8 sierpnia, 2022

Z archiwum NTW

FUNDAMENT IV. Poszanowanie własności prywatnej

Fundamentem naszej cywilizacji jest od wieków poszanowanie dla osobistej wolności, także wolności gospodarczej oraz święte prawo własności. Jednocześnie zdobyczą tejże cywilizacji są prawa ograniczające jednostkę tam, gdzie jej wolność może szkodzić innym. O zakresie tej wolności toczą się w cywilizowanych społeczeństwach dyskusje. Jednak, niezależnie od nich niewątpliwie są granice,...