niedziela, 22 maja, 2022

HISTORIA

Polskie grudnie 1970 i 1981.  Pół wieku od zbrodni nieosądzonej

Grudzień to nie tylko kolejna rocznica stanu wojennego (w tym roku okrągła, 40-ta). To także rocznica dokonanej w stanie wojennym masakry na górnikach kopalni WUJEK (zginęło 9 górników)  oraz starć na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Najkrwawszym dniem był czarny czwartek – 17 grudnia. Zginęło 40 osób. Zbrodni grudnia...

Na dworze mróz, w tv generał zamiast Teleranka

  Była noc, z 12 na 13 grudnia. Za oknem panował siarczysty mróz. W całym kraju przestały działać telefony. Na wielu klatkach schodowych rozległ się charakterystyczny stukot butów. To wojskowo-milicyjne patrole szły po nieświadomych niczego działaczy opozycji. Rano dzieci zamiast ulubionego Teleranka na telewizyjnych ekranach zobaczyły przemawiającego generała w mundurze....

Kalendarium niepodległości

Za datę odzyskania niepodległości przez Polskę uznaje się 11 listopada 1918 roku. jednak w rzeczywistości cały proces zaczął się Aktem 5 listopada w 1916 roku. Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski 7 października 1918 roku. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Jozefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwo nad armia. Ale formalnie tworzenie rządu Piłsudskiemu...

Patriotyzm wczoraj, jutro i dziś

103 lata temu Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Formalnie za dzień ten uznano 11 listopada 1918 roku – to wtedy Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała władze Jozefowi Piłsudskiemu. Jednak podobnie jak utrata niepodległości była procesem, tak samo procesem było jej odzyskanie. A i po 11 listopada niepodległość...

Od Rzezi Pragi do niepodległości

I Rzeczpospolita skończyła się wraz z Rzezi Pragi. Walka o niepodległość zaczęła zaraz potem. Legiony we Włoszech i powstanie Mazurka Dąbrowskiego, wojny napoleońskie, Księstwo Warszawskie. Po jego upadku – Królestwo Polskie podlegle carowi, formalnie królowi. Ale konstytucja nie była przestrzegana. Wiec w latach 1830-31 Polacy zorganizowali powstanie listopadowe. Potem...