wtorek, 28 listopada, 2023

Mniejsze zarobki niż przed miesiącem, wyższe niż rok temu

MUSISZ PRZECZYTAĆ

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 r. w Warszawie wyniosło 8862,99 zł i było o 0,8 proc. niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 10,4 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. W porównaniu z lipcem 2023 r. spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 6,5 proc.), przemysł (o 4,1 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,6 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 0,8 proc.), budownictwo (o 0,4 proc.). Natomiast wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 4,4 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,2 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,8 proc.), informacja i komunikacja (o 0,3 proc.).

(Warszawski Serwis Prasowy)

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img