środa, 29 listopada, 2023

Świątynia wotum dziękczynnym. Historia konkatedry na Kamionku

MUSISZ PRZECZYTAĆ

 Na miejscu dawnej drewnianej kapliczki powstał monumentalny kościół, pw. Matki Boskiej Zwycięskiej. Jego budowa jest wotum dziękczynnym za wygraną w Bitwie Warszawskiej. Powstała w dwa lata – w roku 1929, 8 września, metropolita warszawski kardynał Aleksander Kakowski pobłogosławił i wmurował kamień węgielny pod nową świątynię, a już 15 sierpnia 1931 roku w nowej świątyni odprawiono pierwszą Mszę Świętą.

Kościół został wzniesiony w układzie bazylikowym. Posiada trójdzielną fasadę, której część środkowa jest dodatkowo ryzalitowana i ozdobiona strunowym laskowaniem, tworzącym formę krzyża łacińskiego. Ponad krzyżem widnieje herb Piusa XI, który przed wyborem na papieża był nuncjuszem apostolskim w Polsce. Elewacje boczne świątyni zostały ozdobione wysokimi, boniowanymi cokołami, ponad którymi umieszczone są wysokie, zamknięte łukiem okna. We wnętrzu kościoła znajdują się projektowane przez Józefa Trenarowskiego ołtarze i ambona, oraz niezwykle cenne w skali miasta zabytki malarstwa: XVII-wieczny obraz szkoły polskiej Święty Kazimierz, trzy obrazy pędzla Adama Styki.  renesansowy tryptyk szkoły włoskiej z 1492 podarowany przez rodzinę Lubomirskich w 1933 przedstawiający zasiadającą na tronie Madonnę z Dzieciątkiem adorowaną przez Świętą Katarzynę ze Sieny, a w skrzydłach bocznych Świętego Wincentego z Ferrary oraz Świętego Ambrożego.

Upamiętnienie ks. Skorupki i Tadeusza Rozwadowskiego

Na fasadzie kościoła umieszczono wiele tablic pamiątkowych m.in. upamiętniające pochowanych na Cmentarzu Kamionkowskim, dwie wolne elekcje na terenie wsi Kamion oraz twórcy Narodowej Demokracji, Romana Dmowskiego. Jest też tablica z płaskorzeźbą przedstawiającą gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, dowódcy obrony Lwowa w latach 1918–1919 i szefa Sztabu Generalnego WP podczas bitwy warszawskiej 1920 roku. Jest to jedyny pomnik gen. Rozwadowskiego w Polsce. W świątyni znajduje się też umieszczony w ołtarzu głównym, tryptyk Bronisława Wiśniewskiego, upamiętniający Bitwę Warszawską. Przedstawia on Matkę Bożą Zwycięską, której oddają dziękczynny hołd dwaj polscy święci: Andrzej Bobola i Stanisław Kostka (skrzydło lewe) oraz arcybiskup Achilles Ratti, ówczesny nuncjusz apostolski, a późniejszy papież Pius XI i ks. Ignacy Skorupka (skrzydło prawe). W tle widoczna jest walka z wojskiem bolszewickim pod Radzyminem oraz kościół w Radzyminie, dzisiejsza kolegiata – czytamy na stronie parafii. Proboszczami parafii na Kamionku (po jej reaktywacji) byli:

 

  1. 1917-1919 Ksiądz prałat Wacław WYRZYKOWSKI
  2. 1919-1928 Ksiądz kanonik Wincenty TROJANOWSKI
  3. 1929-1933 Ksiądz kanonik Franciszek GARNCAREK – budowniczy świątyni
  4. 1933-1944 Ksiądz prałat Feliks DE VILLE
  5. 1944-1970 Ksiądz kanonik prof. dr hab. Eugeniusz DĄBROWSKI
  6. 1970-1997 Ksiądz biskup dr Zbigniew Józef KRASZEWSKI
  7. 1997-2009 Ksiądz prałat Zdzisław GNIAZDOWSKI
  8. 2009-2012 Ksiądz prałat Zygmunt PODSTAWKA – dokonał gruntownego remontu konkatedry
  9. 2012-2014 Ksiądz kanonik dr Mateusz MATUSZEWSKI

 

Od 2014 roku proboszczem jest ks. Kanonik prof. Wacław Madej.

(źródło: własne, Wikipedia, Parafia Kamionek)

Na zdj, W 2020 roku, w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej poświęcona została nowa tablica ks. Ignacego Skorupki fot. Karolina Błażejczyk, Biuro Prasowe DW-P, mat. pras. 

 

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img