Czy potrzebne jest nowe narodowe święto, i czy ma to być 4 czerwca, 31 sierpnia, czy inny dzień?

MUSISZ PRZECZYTAĆ

Porozumienia sierpniowe, wybory 4 czerwca, przekazanie insygniów II RP, a może przystąpienie do NATO? Toczy się dyskusja, który dzień należałoby uznać za święto narodowe Polski po 1989 roku.

Dzień 4 czerwca zdaniem niektórych komentatorów powinien być tym, który zostanie uznany za narodowe święto jako powtórne odzyskanie niepodległości. Jednak odchodzenie od komunizmu było całym procesem. Zaczęło się jeszcze w PRL, powstaniem Solidarności. A niektórzy uważają, że symbolicznym końcem komuny było wejście do Paktu Północnoatlantyckiego. Daty, które mogą być symboliczne dla III RP budzą dyskusje, ale za jakiś czas któraś z nich zostanie wybrana jako ta kluczowa, będąca porównywalna z 3 maja i 11 listopada. Oto kilka możliwości, ciekawe, którą Wy uważacie za najbardziej zasługującą na stanie się narodowym świętem?

DATY, KTÓRE MOGĄ STAĆ SIĘ ŚWIĘTEM NARODOWYM, SYMBOLICZNE PRZYPIECZĘTOWANIE KOŃCA KOMUNY

31 sierpnia 1980 roku – POROZUMIENIA GDAŃSKIE

Strajki z lata 1980 były wydarzeniem, które wstrząsnęły całym blokiem wschodnim. Zaowocowały powstaniem wielomilionowego ruchu Solidarności. Strajk najgłośniejszy miał miejsce w Gdańsku, gdzie podpisanie porozumień nastąpiło 31 sierpnia. Ale w Szczecinie, Jastrzębiu i Katowicach daty porozumień były inne.

30 sierpnia – porozumienia szczecińskie. Pierwsze podpisane przez strajkujących.

3 września – porozumienia w Jastrzębiu

11 września – porozumienia katowickie

W zasadzie datą święta powinny być porozumienie pierwsze, lub ostatnie. Ale nie ma się co oszukiwać – to na Gdańsk skupiona była uwaga całego świata, więc 31 sierpnia jest datą najbardziej znaną

17 września 1980 – powstanie SOLIDARNOŚCI

17 września 1939 roku to data wejścia sowieckich wojsk i początku sowieckiej okupacji. Ale w roku 1980 to tego dnia uczestnicy ruchu społecznego z sierpnia powołali do życia NSZZ SOLIDADNOŚĆ

4 Czerwca 1989 – pierwsze częściowo demokratyczne wybory do Sejmu i demokratyczne do Senatu

24 sierpnia 1989 – powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego z udziałem Solidarności

29 grudnia 1989 – przegłosowanie zmiany nazwy państwa z Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) na Rzeczpospolita Polska

31 grudnia 1989 – wejście w życie zmiany nazwy państwa z Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) na Rzeczpospolita Polska

9 grudnia 1990 – wybór pierwszego prezydenta wybranego w wyborach powszechnych

22 grudnia – zaprzysiężenie prezydenta, przekazanie insygniów władzy RP przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego zaprzysiężonemu właśnie Lechowi Wałęsie

27 października 1991 roku – pierwsze powszechne wybory do Sejmu i Senatu

23 grudnia 1991 – zaprzysiężenie rządu Jana Olszewskiego, pierwszego gabinetu z w pełni demokratycznym mandatem

17 września 1993 – wyjazd z Polski ostatnich żołnierzy rosyjskich (wcześniej Armii Czerwonej)

12 marca 1999 – przystąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego

- Advertisement -spot_img