wtorek, 28 listopada, 2023

Inwestycje o szczególnej uciążliwości dla mieszkańców. Będzie specjalne oznaczenie

MUSISZ PRZECZYTAĆ

Prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił zarządzenie w sprawie „wprowadzenia oznakowania wizerunkowego inwestycji miejskich o szczególnej uciążliwości dla mieszkańców”. „Przez inwestycje miejskie o szczególnej uciążliwości dla mieszkańców rozumie się inwestycje realizowane przez m.st. Warszawę o charakterze długookresowym przekraczającym trzymiesięczny okres realizacji, powodujące utrudnienia, w szczególności w ruchu drogowym oraz wpływające negatywnie na komfort życia mieszkańców” – czytamy w zarządzeniu.
(Warszawski Serwis Prasowy)

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img