piątek, 30 września, 2022

Szuwar Warszawski. Ruszył najważniejszy etap projektu. Celem poprawa bioróżnorodności

Rozpoczął się najważniejszy etap projektu „Szuwar Warszawski”, przypominają miejscy urżednicy. Ma on chronić różnorodność biologiczną w mieście. Chodzi o przywracanie naturalnego stanu zbiornikom i ciekom wodnym. W efekcie poprawią się warunki życia ptaków, płazów i innych zanikających gatunków zwierząt związanych z siedliskami wodnymi w Warszawie, podkreślaja.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy