piątek, 30 września, 2022

Dodatkowa rekrutacja na studia na UKSW. Zgłoszenia do 11 września

Rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do 11 września można się rejestrować na kierunki, na które nie został wypełniony limit miejsc. Wśród nich znalazły się: filozofia (I i II stopień), informatyka (I i II stopień), matematyka (I i II stopień), fizyka (I i II stopień), chemia (I i II stopień), zarządzanie dziedzictwem kulturowym (I i II stopień), prawo kanoniczne – sp. kanoniczno-cywilna, prawo kanoniczne – sp. administracyjno-sądowa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne (II stopień).

(Warszawski Serwis Prasowy)

 

Polecamy