poniedziałek, 27 czerwca, 2022

Metro w Warszawie. Zaprezentowano sześć stacji. W 2023 roku ma byc pełny projekt

Miasto przedstawiło wstępny, ale doprecyzowany projekt pierwszego odcinka linii metra, jak będą wygladać stacje. Trwają prace nad projektem całej trzeciej linii oraz linii kolejnych. 

Ma być bardziej ekologicznie, prosto i funkcjonalnie. Ratusz orzedstawił wstępną, ale już doprecyzowaną koncepcję linii metra M3. Linia ma nie kolidować z planowanymi inwestycjami, takimi jak obwodnica śródmiejska czy przebudowa okolic Dworca Wschodniego.

Ze Stadionu Narodowego na Gocław

Linia wyruszy ze stacji Warszawa Stadion, pociągi pojadą do Gocławia. Projekt zakłada szęść stacji, w tym dwie węzłowe i cztery poboczne.

Stacja Dworzec Wschodni

jedyna w dzielnicy Praga-Północ przy Kijowskiej, sąsiadująca z Dworcem Warszawa Wschodnia. Jak poinformował ratusza stacja ma mieć trzy kondygnacje pod ziemią i jedna w obiekcie nadziemnym.

Stacja Mińska

zlokalizowana jest w dzielnicy Praga – Południe pod ulicą Podskarbińską, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Mińską i Stanisławowską. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji znajduje się tor kolarski Nowe Dynasy i Stadion Podskarbińska. Przy północnej głowicy usytuowane są nowobudowane osiedla mieszkaniowe, powstające w miejscu dawnych hal magazynowych i pustostanów. Od strony głowicy południowej znajduje się istniejące osiedle zabudowy wielorodzinnej.

Rondo Wiatraczna

zlokalizowana jest w dzielnicy Praga – Południe pod wschodnią częścią Ronda Wiatraczna i dalej wzdłuż i pod ulicą Grochowską. Rejon lokalizacji stacji to obszar w pełni zurbanizowany. Stacja zorientowana wschód – zachód. Tuż obok pętli tramwajowej. Jak podkreśla ratusz, aktualnie projektowany jest tunel obwodnicy śródmiejskiej, projekt stacji uwzględnia trasę obwodnicy zarówno w pionie jak i poziomie. Stacja ma mieć cztery kondygnacje podziemne i jedną nadziemną.

Stacja Ostrobramska

w  dzielnicy Praga – Południe pod skrzyżowaniem ulicy Ostrobramskiej z ulicami Zamieniecką oraz ul. gen Augusta Emila Fieldorfa – „Nila” i wzdłuż ulic Zamienieckiej i ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa – „Nila”. Rejon lokalizacji stacji to obszar w pełni zurbanizowany – przypomina ratusz. Stacja będzie mieć trzy kondygnacje podziemne i jedną nadziemną.a Jana Nowaka-Jeziorańskiego: zlokalizowana jest w dzielnicy Praga Południe wzdłuż ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, w przybliżeniu na osi północ-południe osiedla Gocław, na północnym skraju tego obszaru, z głowicą północną pod skrzyżowaniem ulic Fieldorfa i Jeziorańskiego oraz z głowicą południową w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Fieldorfa i Jerzego Bukowskiego / gen Leopolda Okulickiego. Na północ od ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego dominują funkcje usługowe, w tym obiekty usług kultury i szkolnictwa, na południe – zabudowa wielorodzinna. Będzie mieć trzy komdygnacje podziemne i jedną nadziemną.

Stacja Gocław

w dzielnicy Praga Południe wzdłuż ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, w przybliżeniu na osi północ-południe osiedla Gocław, w bezpośrednim sąsiedztwie poprzecznej ulicy gen Tadeusza Bora-Komorowskiego (głowica północna stacji) i dalej w stronę Wisły, z połączonymi ze stacją torami odstawczymi kończącymi się na południe od skrzyżowania ulicy Fieldorfa z ulicami Janusza Meissnera / Jugosłowiańską – informuje ratusz.  Lokalizacja stacji za skrzyżowaniem ulic Fieldorfa i Bora-Komorowskiego (a nie pod) wynika z obecności kolektora kanalizacyjnego w ulicy Bora-Komorowskiego – tłumaczą urzędnicy.  W terenie sąsiadującym ze stacją dominuje intensywna zabudowa wielorodzinna z towarzyszącymi jej usługami. Stacja ma mieć trzy kondygnacje podziemne i jedną nadziemną.

Kolejne odcinki i kolejne linie? 

Stacje mają być funkcjonalne, skromne, na dachu ma znajdować się zieleń.

Trwają też prace nad kolejnymi odcinkami III Linii oraz kolejnymi liniami. W polowie 2023 roku mają się zakończyć. A w trzecim kwartale ma być ogłoszony przetarg – podkreśla ratusz.

Miasto prowadzi intensywne prace koncepcyjne dotyczące kolejnych linii i docelowego układu metra w stolicy. Eksperci w „Studium rozwoju systemu metra w Warszawie” szacują koszty i korzyści różnych wariantów, co pozwoli na wybór przebiegu dalszego odcinka M3 i kolejnych linii i ustalenie docelowego kształtu sieci metra w Warszawie – informuje urząd miasta.

(źródło: UM Warszawa)

 

Polecamy