„Nowy Telegraf Warszawski” nr 12(82) 27 marca-2 kwietnia

„Nowy Telegraf Warszawski” nr 12(82) 27 marca-2 kwietnia POBIERZ