niedziela, 22 maja, 2022

Podatki i opieka nad zwierzętami. To tematy sesji Rady Warszawy

Podatki od nieruchomości, programy zdrowotne i opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi. To tematy trwającej sesji Rady Warszawy.

LIX posiedzenie Rady Warszawy zaczęło się o godzinie 10.00, prowadzone jest w trybie zdalnym. W porządku obrad są między innymi kwestie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową. Radni zajmą się też dotacjami na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”. W porządku obrad znajduje się także projekt uchwały w sprawie przystąpienia miasta stołecznego Warszawy do Fast Track Cities (Miast Szybkiej Ścieżki). Radni zajmą się też sprawą opieki nad zwierzętami wolnożyjącymi. Konkretnie porozumieniem międzygminnym z Markami na realizację zadania publicznego w zakresie wspomnianej opieki. Zwierzęta wolnożyjące to na przykład koty, które nie żyją w domach z ludźmi. Żyją jednak na wolności. Pomocą tym zwierzakom zajmują się instytucje miejskie i rozmaite fundacje. Wyłapują wolnożyjące koty, dokrmiają, zapewniają  opiekę weterynaryjną, szczepienia (szczególnie ważne wobec powrotu wścieklizny), kontrolują liczebność populacji (poprzez sterylizację osobników).

(NTW, Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy