wtorek, 7 grudnia, 2021

Pandemia przeorała rynek pracy na Mazowszu

Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na mazowieckim rynku pracy. W 2020 r. zanotowano wzrost w skali roku liczby bezrobotnych oraz wyższą stopę bezrobocia – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie. Po raz pierwszy od 2012 r. zmniejszyła się liczba pracujących na 1000 ludności. Charakterystyczną cechą rynku pracy w powiatach województwa mazowieckiego pozostało znaczne terytorialne zróżnicowanie. W 2020 r. rozpiętość między najwyższą (powiat szydłowiecki) a najniższą stopą bezrobocia (Warszawa) wyniosła 21,9 p. proc. i była największa w kraju. Dla porównania, różnica ta w województwie łódzkim wyniosła 4,5 p. proc.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy