wtorek, 7 grudnia, 2021

11 nowych buspasów. Kiedy nie wiadomo

Trwają intensywne prace projektowe dla wyznaczenia wydzielonych pasów autobusowych 
na 11 odcinkach ulic w tym na ul. Dolina Służewiecka. Sekretarz miasta Włodzimierz Karpiński opdowiedzial na interpelację radnej Renaty Królak. Napisal, ze nie jest możliwe wskazanie dokładnego terminu wdrożenia poszczególnych pasów. Jest tak  „Z uwagi na planową łączną długość projektowanych wydzielonych pasów autobusowych”. Wynieść ma ona ok. 31 500 mb w tym liczne skrzyżowania z sygnalizacją świetlną). Powodem, na który wskazał sekretarz jest tez  zakres niezbędnych uzgodnień oraz koordynacji z innymi realizowanymi projektami. „W przypadku ul. Dolina Służewiecka to przebudowa skrzyżowania ul. Dolina Służewiecka z ul. Pory”. Zdaniem  Wlodzimierza Karpinskiego jest tez  konieczność dochowania reżimu technologicznego przy prowadzeniu prac związanych z fizycznym wyznaczeniem wydzielonych pasów autobusowych w terenie (odpowiedni zakres temperatur oraz sucha nawierzchnia).

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy