wtorek, 7 grudnia, 2021

Zatrudnienie w Warszawie. Dobrze dla naukowca. Gorzej dla kelnera

W Warszawie spadło zatrudnienie w gastronomii, wzrosło w branży naukowej i technicznej – poinformował Urząd Statystyczny w Warszawie.

W stolicy wzrosło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – poinformował Urząd Statystyczny w Warszawie. Najwięcej ludzi znalazło pracę w branży profesjonalnej, naukowej i technicznej. A największy spadek w branży kwaterunkowej i gastronomicznej. Jak podał Urząd Statystyczny w Warszawie, w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu w stolicy pracowało 1088,6 tys. osób (milion osiemdziesiąt osiem tysięcy osób), czyli o 1,6 tysiąca (o 0,1 procent) więcej niż w sierpniu 2021 roku oraz o 1,7 tysiąca osób (0,2 procent) więcej niż we wrześniu 2020 roku – podał Urząd Statystyczny. W porównaniu z sierpniem 2021 roku więcej ludzi znalazło pracę w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,3 proc.), informacja i komunikacja (o 1,3 proc.) i obsługa rynku nieruchomości (o 0,1 proc.). Natomiast spadło zatrudnienie w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 2,2 proc.), budownictwo i przemysł (po 0,3 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,2 proc.) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 0,1%).

(US Warszawa, Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy