środa, 1 grudnia, 2021

Mniej pasażerów jeździło Warszawską Koleją Dojazdową

Od stycznia do września 2021 roku na linii Warszawskie Kolei Dojazdowej było mniej pasażerów niż w podobnym okresie 2020 r.

Od stycznia do września z przejazdów pociągami na linii WKD skorzystało 3 330 996 pasażerów. To o 387 992 osoby mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, w którym przewieziono 3 718 988 osób. Wynik ten oznacza spadek o 10,43 proc. „Jednocześnie podkreślić należy, iż oznacza to korzystniejszy rezultat, przekładający się na wyższe wpływy z tytułu opłat za przejazdy w porównaniu z miesiącem sierpniem 2021 roku. Wtedy różnica wynosiła ponad 14 proc. Przewozy pasażerskie we wrześniu br. wzrosły o 20 proc. względem poprzedniego miesiąca. Na wynik ubiegłego roku istotny wpływ miały dwa pierwsze miesiące sprzed ogłoszenia stanu epidemii, w ciągu których utrzymywały się obserwowane od kilku lat tendencje wzrostowe w zakresie liczby przewożonych pasażerów. Po tym okresie nastąpił bardzo głęboki spadek przewozów związany z wprowadzonymi licznymi restrykcjami z tytułu stanu epidemii. Chodzi głównie o ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego” – tłumaczą kolejarze.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy