wtorek, 7 grudnia, 2021

Uchwały śmieciowe unieważnione. Jest decyzja NSA

Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę kasacyjną urzędu miasta i Związku Miast Polskich od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Stwierdzały one nieważność uchwał Rady Warszawy, ustalających nowe zasady i stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwały te wprowadziły nowe zasady ustalania opłat oraz stawkę miesięcznej opłaty za wywóz śmieci w wysokości 65 zł od gospodarstwa domowego w budynku wielorodzinnym i 94 zł w budynku jednorodzinnym. Dla mieszkańców stolicy oznaczało to drastyczny wzrost opłat za wywóz śmieci.

(Warszawski Serwis Prasowy)

 

Polecamy