środa, 1 grudnia, 2021

Klaudiusz Wesołek: Ks. Popiełuszko Kresowa Perła z Okopów pod Suchowolą

KLAUDIUSZ WESOŁEK O WEWNĘTRZNYCH KRESACH

Ksiądz Popiełuszko czyli Kresowa Perła z Okopów pod Suchowolą

Nad pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli wzniesiono łuk triumfalny, upamiętniający jego triumf, poprzedzony drogą krzyżową i męczeńską śmiercią. Kościół w Suchowoli był jego kościołem parafialnym. Urodził się i wychował w pobliskich Okopach, w typowo kresowej kulturze. W filmie o nim pokazany jest jako dziecko, mówiące „standardowa” polszczyzną. Tak naprawdę nauczył się literackiej polszczyzny dopiero w szkole. Do siódmego roku życia mówił podlaską, „tutejszą” gwarą, którą niektórzy uważają za gwarę języka białoruskiego a inni za mikrojęzyk pogranicza. 

Stał się znany, kiedy został kapelanem Solidarności. Wierni kochali go za jego kazania, podnoszące naród na duchu. Komunistyczne władze uważały, że nadużywa wolności wyznania dla celów politycznych. Kazania które głosił miały kontekst polityczny i wspierały polską walkę o wolność. Wykraczały jednak daleko poza spór między Solidarnością a komunistycznym systemem. Dzisiaj też są aktualne i zawsze będą, gdyż oparte są na chrześcijańskim fundamencie.
Większość jego kazań opierała się na słowach świętego Pawła z Listu do Rzymian „Nie daj się zwyciężyć złu lecz zło dobrem zwyciężaj”. Tłumaczył, że zwyciężać zło dobrem można tylko wtedy, gdy w sobie ma się dobro i wewnętrzną wolność, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. Istotne było dla niego było głoszenie prawdy, choć mówił, że za głoszenie prawdy trzeba być gotowym zapłacić wysoką cenę i sam tę cenę zapłacił. Mówił też o tym, że chrześcijanin musi zdać egzamin z męstwa. Podawał przykłady z polskiej historii i czasów współczesnych. Sam też zdał ten egzamin.
W czasie powtórnego śledztwa w sprawie zabójstwa Księdza Jerzego pojawiła się wersja, że śmierć nastąpiła później niż przyjęta oficjalnie – 19 października 1984 r. Moim zdaniem jest to bardzo możliwe. Pewnie przez długi czas próbowano jeszcze w ostatniej chwili go złamać, z jednej strony strasząc, z drugiej kusząc i podając przykłady innych znanych duchownych, którzy poszli na współpracę. Mówią, że złamać można każdego, ale ksiądz Popiełuszko, z Łaską Boską wytrwał do końca.
Klaudiusz Wesołek

Polecamy