niedziela, 24 października, 2021

Sesja Rady Warszawy. Radni zajmą się izbą wytrzeźwień

14 października (czwartek) o godz. 10 rozpocznie się LV Sesja Rady Warszawy w zdalnym trybie obradowania. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych, w sprawie eksploatacji i utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie m.st. Warszawy, w sprawie przyznania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim, w sprawie podjęcia współdziałania m.st. Warszawy z gminą Łomianki w pracach polegających na przygotowaniu wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa), w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i w sprawie lokalizacji kasyn.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy