poniedziałek, 18 października, 2021

Usuwają bariery, ma być wygodniej na ulicy. Zmiany tym razem na Żoliborzu

Żoliborz jest trzecią po Ursusie i Mokotowie dzielnicą Warszawy, w której usunięte zostaną bariery architektoniczne. Prace ruszają już w przyszłym tygodniu – poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Zmiany mają poprawić komfort korzystania z ulic, między innymi ułatwić poruszanie się osobo z niepełnosprawnościami. Jak informuje ZDM, na Żoliborzu drogowcy przede wszystkim wyremontują chodniki i obniżą regulację krawężników.  Chodzi o zrównanie wysokości krawężników z nawierzchnią. To ułatwi funkcjonowanie osobom z problemami z poruszaniem się. Zamiast wyższych krawężników w ich miejscu ZDM położy nowe żółte płyty z wypustkami. Mają one  ostrzegać osoby niewidome i niedowidzące przed wejściem na jezdnię – informuje ZDM.  Zapowiada też postawienie 21 stojaków rowerowych w ośmiu lokalizacjach.

Prace w dwudziestu trzech miejscach

Zarząd Dróg Miejskich przeprowadzi na Żoliborzu prace w dwudziestu trzech miejscach. Na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Troszyńskiego przeprowadzą remont chodnika po wschodniej stronie ul. Gdańskiej. Zamontują betonowe płyty ostrzegawcze przy przejściu dla pieszych i nakleją pasy ostrzegawcze przy schodach prowadzących pod kościół.

Na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Dembińskiego przeprowadzą remont chodnika po wschodniej stronie ul. Gdańskiej zamontują płyty ostrzegawcze. Z kolei na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Paska obniżą i uregulują krawężnik na przejściach i w jednym z narożników, zamontują i wymienią płyty ostrzegawcze.

Zmiany przejdzie też skrzyżowanie ulic Gdańskiej i Bieniewieckiej. Drogowcy zaplanowali  tam regulację krawężnika, wymianę płyt ostrzegawczych, instalację dwóch stojaków rowerowych.

Na skrzyżowaniu ulicy Gdańskiej i placu Kuronia uregulują krawężniki, wymienią płyty ostrzegawcze.

Przy ulicy Włościańskiej 52 zamontują płyty ostrzegawcze, a przy Włościańskiej 29 zlikwidują ściek przy krawężniku.

Prace też Broniewskiego i Krasińskiego

Na skrzyżowaniu Broniewskiego i Włościańskiej ZDM wyremontuje schody, chodnik. Położy płyty ostrzegawcze. Skrzyżowanie Broniewskiego i Elbląskiej przejdzie remont wyspy (położenie płyt 50 cm x 50 cm i montaż płyt ostrzegawczych).

Na skrzyżowaniu Broniewskiego i Braci Załuskich ZDM zamontuje płyty ostrzegawcze, obniży krawężnik.

Drogowcy planują wymianę krawężnika i płyt ostrzegawczych na skrzyżowaniu Broniewskiego i Krasińskiego oraz trzy stojaki rowerowe na Krasińskiego 37.

Na Broniewskiego 7 drogowcy zapowiedzieli instalację czterech stojaków.

Na ulicy Krasińskiego 24 instalację czterech stojaków rowerowych oraz dwóch stojaków przy przystanku autobusowym „Ks. Popiełuszki 06”.

Przy Krasińskiego 21 drogowcy obniżą krawężnik na przejściach. Wymienią płyty ostrzegawcze, zainstalują dwa stojaki rowerowe. Przy Krasińskiego 27 planują regulację nawierzchni przy zjeździe i obniżenie krawężnika. Na skrzyżowaniu Krasińskiego i Kochowskiego montaż płyt ostrzegawczych i obniżenie krawężnika przy jezdni. Montaż płyt ostrzegawczych, regulacja krawężnika oraz instalacja dwóch stojaków rowerowych czeka skrzyżowanie Krasińskiego i Karpińskiego. A skrzyżowanie Krasińskiego i Dziennikarskiej montaż płyt ostrzegawczych, regulacja krawężnika.

Prace ruszą w przyszłym tygodniu

Na skrzyżowaniu Czaki i Słowackiego drogowcy zamontują  płyty ostrzegawcze. Wyremontują też chodnik i wyregulują krawężnik  przy przejściu przez jezdnię.

Na skrzyżowaniu Szczepankowskiego i Słowackiego – zamontują płyty ostrzegawcze przy przejściu przez jezdnię i torowisko tramwajowe. Z kolei na ul. Cieszkowskiego 1/3 zainstalują dwa stojaki rowerowe. Na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i gen. Zajączka planowana jest regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki granitowej. Drogowcy planują też regulację płyt ścieku chodnikowego i chodnika, montaż i wymianę płyt ostrzegawczych na skrzyżowaniu ul. Andersa i Nowolipie. Prace ruszają już w najbliższym tygodniu.

(źródło: ZDM)

Polecamy