niedziela, 24 października, 2021

Więcej zarobiliśmy, mniej wydaliśmy? Wynika to ze statystyk Mazowsza za ubiegły rok

W 2020 r. w gospodarstwach domowych w województwie mazowieckim przeciętny dochód rozporządzalny na 1 osobę wynosił 2240,52 zł, a jego wartość zwiększyła się o 6,3 proc. (o 132,51 zł) w stosunku do dochodu sprzed roku – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie. Z kolei przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego na osobę w województwie wynosiły 1443,01 zł i były o 2,3 proc. (33,25 zł) niższe niż przed rokiem. Najistotniejszą grupę stanowiły wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe (24 proc. ogółu wydatków), znacząca część domowych budżetów była też przeznaczana na opłaty z tytułu użytkowania mieszkania i za korzystanie z nośników energii (18 proc.).

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy