piątek, 30 września, 2022

Kard. Wyszyński i matka Czacka. „Patroni też na obecne czasy”

Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński oraz założycielka ośrodka dla niewidomych w Laskach pod Warszawą, matka Elżbieta Róża Czacka już oficjalnie zostali wyniesieni na ołtarze. Mszy w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczył legat papieski, kard. Marcello Semeraro.

Watykański hierarcha odczytał papieski akt beatyfikacji. Przypomniał symboliczne zdarzenie, gdy nad ośrodek w Laskach, którym kierowała matka Czacka, a w którym kapelanem był ksiądz Stefan Wyszyński (późniejszy prymas był też kapelanem Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim) nadeszła chmura pyłu znad płonącej stolicy. I jak opadła nadpalona kartka z zachowanym napisem „będziesz miłował”. „Do tego apelu i testamentu upodobnił on swoją posługę pasterza i biskupa, najpierw w Lublinie a następnie w Gnieźnie i Warszawie, stawiając czoło problemom, jakie jego Naród musiał wycierpieć w latach następujących po drugiej wojnie światowej I to pozostało przesłaniem prymasa na kolejne lata” – mówił kardynał Semeraro.

Przeprowadził Kościół przez trudny czas

Podczas mszy świętej kardynał przypomniał dorobek Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Ksiądz Wyszyński urodził się w 1901 roku w religijnej rodzinie rolniczej, na granicy Mazowsza i Podlasia. W okresie międzywojennym działał w diecezji włocławskiej, gdzie zajmował się działalnością społeczną i publicystyczną. Organizował chrześcijańskie związki zawodowe. W okresie II wojny światowej był kapelanem Armii Krajowej oraz kapelanem ośrodka dla niewidomych w Laskach pod Warszawą. W 1946 roku został metropolitą lubelskim. A w 1948 Prymasem Polski, metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim. W latach 1953-1956 był uwięziony przez komunistyczne władze. Napisał Śluby Jasnogórskie oraz plan Millenium, czyli tysiąclecia Chrztu Polski. Przeprowadził polski Kościół przez trudny czas komunizmu. Zmarł w 1981 roku.

Matka niewidomych

Róża Czacka urodziła się w 1876 roku. W wieku 22 lat utraciła wzrok. Została zakonnicą, przybrała imię zakonne Elżbieta. W 1918 roku założyła zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Była pomysłodawcą założenia ośrodka dla niewidomych w Laskach pod Warszawą, którym to ośrodkiem przez wiele lat kierowała. Zmarła w powszechnej opinii świętości w 1961 roku. „Poprzez swoją nadzwyczajną pracowitość i zaangażowanie Błogosławiona Elżbieta Róża wskazuje nam, że nie istnieją przeszkody dla tych, którzy pragną kochać Pana Boga i jak On miłować” – mówił kard Semeraro. „Niech nowi Błogosławieni będą potężnymi orędownikami dla tego zasłużonego Narodu, niech będą światłem dla władz państwowych i samorządowych oraz niech wspomagają Kościół w Polsce w ciągłej wierności Ewangelii Chrystusa” – podsumował na  koniec homilii watykański hierarcha. Na zakończenie uroczystości chór oraz wierni odśpiewali hymn Ciebie Boga Wysławiamy  (Te Deum Laudamus).

Wspomnienia w Kościele 19 i 28 maja

W dniu beatyfikacji do nowych błogosławionych wierni modlili się też w świątyniach parafialnych. Wspomnienie liturgiczne błogosławionej Elżbiety Róży Czackiej papież wyznaczył na 19 maja. A wspomnienie liturgiczne błogosławionego Stefana Wyszyńskiego na 28 maja. W uroczystościach w wilanowskiej świątyni wzięło udział kilka tysięcy wiernych. Przedstawiciele duchowieństwa i władz państwowych oraz samorządowych.

Polecamy