wtorek, 4 października, 2022

Analiza komunikacyjna na Kruczej. Od niej zależy wariant przebudowy

Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z wykonawcą szczegółowej analizy komunikacyjnej ul. Kruczej. Porozumienie dotyczy przeprowadzenia kompleksowej analizy i symulacji ruchu na ul. Kruczej, na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Pięknej. Zadanie to jeszcze w tym roku zrealizuje firma Gradiens z Kielc. Obszarowa analiza ruchu poprzedzi projekt przebudowy ulicy i wskaże kierunek zmian. Pozwoli ocenić, jaki wariant przebudowy będzie najlepszy oraz jak należy zorganizować ruch na samej Kruczej i jej przecznicach.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy