wtorek, 4 października, 2022

W stolicy będą nowe standardy informowania o wycinkach zieleni

Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia standardu informowania o wycinkach drzew w Warszawie. „Celem dokumentu jest podniesienie świadomości mieszkańców oraz budowa zaufania społecznego w drodze uznania przez opinię publiczną zasadności podejmowanych działań. Rosnąca świadomość społeczna znaczenia zieleni dla zdrowia i jakości życia w mieście, a także możliwości świadczenia usług przez warszawski ekosystem, powoduje wzrost poczucia współodpowiedzialności społecznej za zieleń rosnącą na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz dzielnice. Wyraża się to w zwiększeniu zaangażowania mieszkańców w zarządzanie zielenią miejską oraz związane z tym procesy partycypacyjne” – czytamy we wstępie.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy