wtorek, 4 października, 2022

Cyfrowa rekrutacja. Uniwersytet Warszawski pierwszą taką uczelnią w Polsce

Uniwersytet Warszawski jako pierwsza uczelnia w Polsce wprowadził decyzje elektroniczne  w procesie rekrutacji na studia. Chodzi  o studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia. Do tej pory na uczelni wydano ich ponad 25 tysięcy. „Wprowadzone rozwiązanie ułatwiło też pracę członkom komisji rekrutacyjnych. Do tej pory zaangażowani byli oni w przygotowanie i wysyłanie decyzji w formie tradycyjnej. – Jest to również działanie proekologiczne. Pozwala na zminimalizowanie zużycia papieru i uniknięcie konieczności drukowania i doręczania listownie ponad 40 tysięcy decyzji w sprawach rekrutacyjnych rocznie” – tłumaczy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy