poniedziałek, 27 września, 2021

Zakład unieszkodliwiania odpadów i Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Na Targówku trwa rozbudowa placu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK). W lipcu zakończyły się prace przygotowawcze – ogłosiło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Z kolei Urząd Miasta ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną Centrum Aktywności Lokalnej w Wawrze.

Na placu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) wylane zostały już pierwsze fundamenty.

„W lipcu zakończyły się prace przygotowawcze związane z wykonaniem fundamentów pod konstrukcje wsporcze dla przenośnika odpadów do istniejącej linii K1 oraz płyty fundamentowej nowego komina.

Wykonane zostało palowanie, wylano beton podkładowy i odkuto głowice pali. To umożliwiło przeprowadzenie prac związanych ze zbrojeniem oraz izolacyjnych, które w głównej mierze polegały na ułożeniu mat bentonitowych” – relacjonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

Z kolei Urząd Miasta ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze.

Oferta nowej instytucji będzie skierowana zarówno do najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców dzielnicy. Obiekt powstanie między ulicami Mrówczą i Patriotów.

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych wynika, że mieszkańcy Wawra chcą nowoczesnego, otwartego dla wszystkich miejsca spotkań i odpoczynku z ciekawą ofertą kulturalną.

Zasugerowali również, że chętnie spędzaliby czas w oranżerii lub ogrodzie zimowym. Poza tym chcieliby, aby w ogrodzie społecznym znalazło się miejsce do aktywności fizycznej

– siłownia plenerowa lub murawa rekreacyjna oraz infrastruktura służąca wypoczynkowi, tj.: bujane ławy czy huśtawki.

(Warszawski Serwis Prasowy)

fot. ZDM

Polecamy