poniedziałek, 20 września, 2021

Ma być łatwiej przyłączyć się do sieci wodociągowej

MPWiK upraszcza procedury budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Nowe zasady to dla inwestorów mniej formularzy oraz możliwość załatwienia sprawy on-line. „Jeśli masz już rozpoczętą budowę przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego postępuj w trzech krokach: Wypełniasz formularz: Zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków lub wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zgłaszasz inspektorowi nadzoru gotowość do wykonania wcinki do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z zabezpieczeniem wykopu izgłaszasz odbiór przyłącza” – wyjaśniają wodociągowcy.

(Warszawski Swerewis Prasowy)

fot. Freeimages.com

Polecamy